آشنایی با بنیانگذاران

دکتر علیرضا وفائیان

       دکتر علیرضا وفائیان

دانش آموخته رشته مدیریت صنعتی در مقطع دکترا از دانشگاه علوم و تحقیقات

دانش آموخته رشته DBA در مقطع دکترا از دانشگاه تهران

کارآفرین و بنیانگذار برند تجاری Herbira Bloom

    کاپیتان سعید عسکریان

دانش آموخته رشته مهندسی دریا از دانشگاه علوم دریایی خارک

ناخدای کشتیهای محدود به 3000 تن و کمک ناخدای کشتیهای با ظرفیت نامحدود.

رئیس هیئت مدیره شرکت شیرین بیان وفا با برند تجاری Herbira Bloom

ما دومین  کارخانه بزرگ تولید کننده انواع محصولات شیرین بیان در دنیا هستیم.